Dataskydd och register

Betalningar med Visa-, Visa Electron- eller MasterCard-kort

Betaltjänstleverantör

Paytrail Oyj (2122839-7) verkar som leverantör av betalningsförmedlare och i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Paytrail Oyj står som mottagare av betalningen på kontoutdraget eller kortfakturan och vidarebefordrar betalningen till handlaren. Paytrail Oyj har en betalningsinstitutionslicens. Vid reklamationer ber vi dig att först kontakta leverantören av produkten.

Paytrail Oyj, företagsnummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
paytrail.com/kluttaja/tietoa- om att betala

Nätbanker

Betalningsförmedlingstjänsten relaterad till internetbank implementeras av Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Ur användarens synvinkel fungerar tjänsten precis som traditionell onlinebetalning.

REGISTRERINGSBESKRIVNING

Registrator

ESENGO Tmi
Personnummer 3322948-5

esengo.info@gmail.com
www.esengo.fi

4. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter som lagras i kundregistret är att skapa och upprätthålla en kundrelation, kundservice och möjliggöra de kontakter som kundtjänst kräver, handlägga beställningar från kunden, leverans av beställda produkter och marknadsföring. Samt för utvecklingen av Vimmas tjänster.

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter den registrerades samtycke, samtycke eller berättigade intresse.

5. Datainnehåll i registret

Kundregistret kan innehålla följande information om de registrerade:

  • namn
  • e-postadress
  • telefonnummer
  • Adressinformation
  • språk
  • information om kundens köp, leveranser och rabatter (=orderinformation)
  • användarnamn och lösenord
  • Namnet på företaget

Uppgifterna kan raderas på kundens begäran. Begäran om radering av data ska skickas till esengo.info@gmail.com, i vilket fall data raderas manuellt.

 

Kontaktformulär