6 KIINNOSTAVAA FAKTAA AFRIKKALAISESTA ANKARA - KANKAASTA

6  KIINNOSTAVAA FAKTAA AFRIKKALAISESTA ANKARA - KANKAASTA 

(*In english below)


Rakkaalla lapsella on monta nimeä

 

Afrikkalaisella Ankara kankaalla on monta nimeä ja vastaus on joka kerta eri riippuen minkä Afrikan maan edustajalta kysyy. Sen yleisimmät nimet on kuitenkin Wax print, Dutch wax,Ankara ja Swahilin kielinen Kitenge.  Tässä blogissa käytämme nimeä Ankara. 

Vaikka Ankara kangas on todennäköisesti tunnetuin afrikkalainen kangas, se ei suinkaan ole ainoa. Afrikassa on lukuisia eri tekniikoilla ja tyyleillä valmistettuja tekstiilejä, jotka poikkeavat toisistaan kulttuurista ja maasta riippuen. 

Tässä blogissa keskitymme kuitenkin ankara tekstiiliin, jota käytämme Esengon tuotannossa.

 

Enemmän kuin pelkkä kangas


Ankara kangas on mukana monessa elämän kohokohdassa kuten juhlissa ja häissä ja siksi moni muodostaa siihen syvemmän tunnesiteen. Monelle Afrikkalaiselle Ankara-kangas on kirjaimellisesti ensimmäinen kosketuspinta elämään sillä moni lapsi kääritään heti syntyessään äidin ankara kankaaseen. Omat varhaisimmat lapsuuden muistot ovatkin äidin selässä Ankara-kankaasta solmitussa kantorepussa. 

 Kevyt Vahapinta


Aito Ankara kangas on aina 100 % puuvillaa. Kankaan upeat kuvioinnit on kaiverrettu kuparitela-parille, ennen kuin se painetaan kankaan molemmille puolille käyttämällä sulatettua vahaa. Käytetty vaha on luonnontuote, joka tulee mäntyhartsista. Ohut vahapinta tekee kankaasta vahvemman ja auttaa myös hylkimään vettä paremmin. Puuvilla kangas on myös kuumalla säällä käytännöllinen sillä se pitää viileänä kesällä ja viileällä säällä taas lämmittää. Juuri sen käytännöllisyyden vuoksi Ankara kangas on suosittu kangas Afrikan ilmastossa.

 


Mutta onko kangas täysin Afrikkalainen…?

Ankara kankaan “afrikkalaisuus” on ollut vähemmän ja enemmän kiistelty aihe. Syyt  siihen ymmärtää ehkä paremmin tutustumalla lyhyesti sen historiaan; Vuonna 1846 hollantilainen yrittäjä Pieter Fentener havaitsi pystyvänsä koneellistamaan menetelmän, jota käytettiin Indonesialaisen perinteisen batik- printtien tekemiseen. Koneella painettu batik ei kuitenkaan miellyttänyt käsityötä arvostavia indonesialaisia. Myöhemmin Fenteneri esitteli painetut kankaat Gold Coastille (nykyinen Ghana), jossa kankaat saivat päinvastaisen vastaanoton. Afrikkalaisia ihastutti kankaiden eloisat värit ja kauniit kuvioinnit, jonka seurauksena kitenge-kangas lähti leviämään välittömästi koko mantereelle.

Kangasta on siitä lähtien käytetty perinteisesti osana afrikkalaista tarinankerrontaa ;monet Kitenge kankaat ja sen kuvioinnit printit on nimetty afrikkalaisten sananlaskujen, persoonallisuuksien, kaupunkien, paikkojen ja tilaisuuksien mukaan.

Vuosisatojen saatossa Kitenge on integroitunut osaksi afrikkalaista kulttuuria ja historiaa ja myös globaalilla tasolla moni yhdistää Kitenge kankaan Afrikkalaiseen kulttuuriin. 


Sitten se kuumin kysymys “ Saako ei-afrikkalainen henkilö käyttää ankara kankaasta tehtyä vaatetta?”

Lyhyesti vastattuna, Kyllä saa. Niin kauan kun vaatetta käyttää sen perinteitä ja afrikkalaista kulttuuria kunnioittaen,  myös ei-afrikkalaiset juuret omaava henkilö voi käyttää Ankaraa.

Afrikkalaiset vaatteet eivät ole naamiais tai teatteriasu. Henkilökohtaisesti itse aina ilahdun,  kun näen suomalaisella tai ei-afrikkalaisella henkilöllä kitenge kankaasta valmistetun vaatteen tai asusteen ja jos mahdollista  menen aina kysymään mistä vaate on hankittu. Yleensä vastataan, että tuote on ostettu Afrikanmatkalta tai valmistettu mittatilauksena. Keskeisintä onkin ostaa tuote tekijöiltä itseltään ja näin antaa takaisin ja tukea taloudellisesti ja sosiaalisesti kyseisen kulttuuri- elementin tekijöitä/ omistajia. Verkkokauppamme Esengon kaikki  kankaat on hankittu Kongosta ja Ghanasta ja vaatteet on valmistettu Afrikassa, Ghanassa tukien paikallisia pienyrittäjiä ja osaamista.

Suomessa ja pohjoismaissa on nyt viimeisten vuosien ajan noussut monia yksittäisiä  afrikkalaisen muodin brändejä ja Esengo on ylpeästi mukana osana tätä aaltoa. 

 

Värejä,värejä,värejä


Ankaran tavaramerkkiin kuuluu sen ainutlaatuisten printtien lisäksi sen eloisat ja uniikit värit! Kuten kaikki tiedämme, värikkäisiin vaatteisiin pukeutuminen vaikuttaa suoraan mielialaan. Ei siis ihme että Afrikkalaiset vaatteet saavat kantajansa aina positiiviselle ja iloiselle mielelle! Esengo, on kiinnittänyt erityistä huomiota värivalintoihin; Olemme valinneet värit suomalaisten värimieltymysten mukaan varmistaen, että vaatteemme sopivat kaikille ihonsävyille!

 

Tuleeko muita faktoja,ajatuksia tai omia kokemuksia Ankara kankaasta mieleen?

Opitko jotain uutta?

Kommentoi alle!----
6 INTRESTING FACTS ABOUT AFRICAN ANKARA FABRIC

One fabric with many names


Ankara fabric has many names and the answer is different every time depending on which African country representative you ask. However, its most common names are Wax print, Dutch wax, Ankara and Kitenge in Swahili. 

Although Ankara fabric is probably the most well-known African fabric, it is by no means the only one. In Africa, there are numerous textiles made with different techniques and styles, which differ from each other depending on the culture and country.


More than just a fabric


Ankara fabric is included in many highlights of life, such as parties and weddings, and therefore many people with African roots form a deeper emotional bond with it. For many Africans, Ankara fabric is literally the first contact surface in life, as many children are wrapped in their mother's Ankara fabric as soon as they are born. My earliest childhood memories are actually on my mother's back in a carrier bag made of Ankara fabric.


Light Wax coat


Authentic ankara fabric is always 100% cotton. The fabric's stunning designs are etched onto a pair of copper rollers before being printed onto both sides of the fabric using fused, molten wax. The wax used is a natural product that comes from pine resin. The thin wax coat makes the fabric stronger and also helps repel water better. Cotton fabric is also practical in hot weather because it keeps you cool in summer and warms you up in cool weather. It is precisely because of its practicality that Ankara fabric is a popular fabric in the African climate.


But is the fabric really African…?


The "Africanness" of the Ankara fabric has been a disputed topic. The reasons for that can perhaps be better understood by a brief introduction to its history; In 1846, Dutch entrepreneur Pieter Fentener discovered that he could mechanize the method used to make traditional Indonesian batik prints. However, machine-printed Batik did not appeal to Indonesians who appreciate handwork. Fenteneri later introduced the printed fabrics to the Gold Coast (present Ghana), where the fabrics received the opposite reception. Africans were fascinated by the fabrics' vivid colors and beautiful patterns, as a result of which the Ankara fabric immediately spread throughout the continent.

Since then, the fabric has traditionally been used as part of African storytelling; many Ankara fabrics and its patterned prints are named after African proverbs, personalities, cities, places and occasions.

Over the centuries, Ankara has been integrated into African culture and history, and also on a global level, many people associate Ankara fabric with African culture.
Then the hottest question “Can a non-African person wear Ankara fabric?”


The short answer is Yes, yes you can. As long as the garment is worn with respect to its traditions and African culture, even a person with non-African roots can wear Ankara.

However, one should keep in mind that African clothes are not masquerade or theatrical costumes.

Personally, I am always happy when I see a garment or accessory made of Ankara fabric on a Finnish or non-African person, and if possible I always go and ask where the garment was purchased. The most important thing is to buy the product from the creators themselves and thus give back and financially and socially support the creators/owners of the cultural element in question. All the clothes and accessories of our soon-to-ope online store Esengo are made in Africa, in Ghana, supporting local small entrepreneurs and know-how.

In Finland and the Nordic countries, many individual African fashion brands have been emerging for the past few years, and Esengo is proud to be part of this wave.


Colors, colors, colors


In addition to its unique prints, Kitenge's trademark includes its vibrant and unique colors! As we all know, wearing colorful clothes directly affects your mood. So it's no wonder that kitenge clothes always put the wearer in a positive and happy mood! Our online store, Esengo, has paid special attention to color choices and we have chosen the colors according to Finnish color preferences. 


Do you have any other facts, thoughts or personal experiences about Ankara fabric that come to mind?


Comment below!

 

Me sourcing fabric in Accra, GhanaTakaisin blogiin

Kirjoita kommentti